เกี่ยวกับเรา

บริษัท อาร์ที ไทย จำกัด 

ทะเบียนประกอบธุรกิจ:   เลขที่ 0105557079105  จดทะเบียนประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคล

เงินลงทุน : 1,000,000.00 บาท

 

บริษัท อาร์ที ไทย จำกัด เป็นบริษัท ใน เครือของ บริษัท ลีนเนีย เอเนอยี่ จำกัด ทั้งนี้ทีมงานติดตั้งของเรานั้นคือทีมงานชุดเดียวกันกับ บริษัท ลีนเนีย เอเนอยี่ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย และรับติดตั้งฉนวนกันความร้อน Thermal Insulation ทุกประเภท และ ทุกระดับอุณหภูมิ 

โดยสินค้าและบริการของเรานั้นเริ่มตั้งแต่ ฉนวนเกี่ยวกับความเย็น ของระบบปรับอากาศ เช่นฉนวนยาง Closed Cell  Insulation ไปจนถึง ฉนวนที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความร้อนสูง เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันต่างๆ ซึ่งใช้ฉนวน ตั้งแต่ ใยแก้ว ใยหิน ซีรามิกส์ไฟเบอร์ แคลเซี่ยมซิลิเกด 

ทั้งนี้ทางบริษัทสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถประหยัดทั้งเวลา แรงงาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายของท่านอีกด้วย