ผลงานของเรา

รายชื่อลูกค้าที่มอบความไว้วางใจใช้บริการของเราบางส่วนได้แก่.-

 1.  บริษัท กลั่นน้ำมันธรรมชาติ จำกัด จังหวัดชุมพร

 2.  บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด จังหวัดชุมพร

 3.  บริษัท มรกตอินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

 4. บริษัท ยางสยามพระประแดง จำกัด