ฉนวนยาง Aeroflex

ฉนวนเย็น ฉนวนยางดำ ฉนวนยาง Aeroflex, Armaflex  คือ ฉนวนชนิดท่อและแผ่น ที่ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษ (EDPM) ประกอบไปด้วยเซลล์อิสระซึ่งมีผนังกั้นไม่ทะลุถึงกันเป็นจำนวนมาก ภายในเซลล์บรรจุด้วยอากาศแห้ง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ฉนวน Aeroflex มีคุณสมบัติเหนือกว่าฉนวนชนิดอื่นๆ

Rubber Foam Closed cell insulation

ฉนวนยางดำ ฉนวนยาง Aeroflex, Armaflex  คือฉนวนยางชนิดหุ้มท่อและแผ่น ที่ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษ (EDPM) ประกอบไปด้วยเซลล์อิสระซึ่งมีผนังกั้นไม่ทะลุถึงกันเป็นจำนวนมาก ภายในเซลล์บรรจุด้วยอากาศแห้ง

 

คุณสมบัติพิเศษ :

 

ค่าการดูดซึมน้ำและค่าการแทรกซึมของไอน้ำ หรือความชื้นจากบรรยากาศต่ำมาก

ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K. Value)

มีความคงทนมากต่อโอโซน, รังสีอัลตร้าไวโอเลต และสภาวะอากาศต่างๆ

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถโค้งงอไปตามลักษณะท่อได้ง่าย ทำให้การติดตั้งได้รวดเร็ว และสวยงาม

 

จากคุณสมบัติดังกล่าว Aeroflex จึงเป็นฉนวนที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหุ้มท่อน้ำเย็น ของเครื่องปรับอากาศแบบศูนย์กลาง (Chilled water cooling system) และหุ้มท่อแก๊สฟรีออนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียความเย็น และป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Aeroflex ยังใช้ลดการสูญเสียความร้อนสำหรับท่อน้ำร้อนอย่างได้ผลเช่นกัน

 

 ฉนวนยางดำ ฉนวนยาง Aeroflex ชนิดแผ่นมาตรฐาน  (Aeroflex Standard Sheet Insulation), S-series

Aeroflex ชนิดแผ่นมาตรฐาน ขนาด 36" X 48" ความหนาตั้งแต่ 1/8" ถึง 2" เป็นฉนวนชนิดแผ่นใช้กับท่อขนาดใหญ่ ท่อส่งลมในระบบปรับอากาศ ถึงขนาดใหญ่หรือภาชนะรูปทรงต่างๆ เช่นตัวเครื่องทำความเย็น เครื่องปั๊มน้ำ และข้อต่อข้องอขนาดใหญ่

 

ฉนวนยางดำ ฉนวนยาง Aeroflex ชนิดแผ่นตัดสำเร็จ (Aeroflex Pre-cut Sheet Insulation), P-series

Aeroflex ชนิดแผ่นตัดสำเร็จนี้ มีความหนาตั้งแต่ 1/2" ถึง 2" ความยาว 48" และความกว้างตัดได้ขนาดพอดีสำหรับหุ้มท่อเหล็กขนาดตั้งแต่ 4" IPS ขึ้นไป แผ่นยางฉนวนชนิดนี้ทำให้ได้ขนาดที่ต้องการและไม่มีเศษที่สูญเปล่าอีกทั้งยังมีผิวหน้าเรียบและหนาทั้งสองด้าน เป็นผลให้การป้องกันการดูดซึมน้ำและการแทรกซึมของความชื้นเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น

 

ฉนวนยางดำ ฉนวนยาง  Aeroflex ชนิดแผ่นม้วน (Aeroflex Continuous Sheet Roll), SR-series

Aeroflex ยังมีชนิดแผ่นม้วนเพื่อตอบสนองการใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น โดยมีความหนาตั้งแต่ 1/8" (3 มม.) ถึง 2" (50 มม.) ความกว้าง 4 ฟุต และความยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 8 ฟุต ถึง 150 ฟุต

 

ประโยชน์และข้อดีของฉนวนยาง Aeroflex, Armaflex

 

ป้องกันการแทรกซึมของความชื้น

จากลักษณะโครงสร้างเซลล์ปิด โดยมีผนังเซลล์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ และผิวฉนวนที่หนาจึงสามารถป้องกันการแทรกซึมผ่านของความชื้นหรือไอน้ำได้ โดยไม่ต้องทาเคลือบหรือหุ้มห่อด้วยวัสดุกันความชื้นอื่นๆ

 

ไม่เป็นเชื้อเพลิงและมีปริมาณควันน้อยเมื่อเผาไหม้

Aeroflex มีส่วนผสมสารเคมีที่ทำให้มีคุณสมบัติไฟดับได้เอง (Self-Extinguish) ทำให้ปลอดภัยจากการก่อให้เกิดอัคคีภัย และมีปริมาณควันน้อยเมื่อถูกเผาไหม้ ทั้งนี้ยังไม่ก่อให้เกิดหยดไฟ และการลามของไฟ (Flame Spread)

 

ฉนวนยางดำ ชนิดท่อ สำหรับระบบท่อน้ำเย็น/น้ำร้อน

ฉนวนยางดำ  Aeroflex,Armaflex  ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น (Tube Insulation)

แอร์โรเฟลกซ์ มีความยืดหยุ่นสูง จึงโค้งงอได้ตามลักษณะของท่อ ประกอบกับรูภายในของท่อฉนวนเคลือบด้วยแป้งลื่น (Talcum Powder) ทำให้การติดตั้งสำหรับท่อใหม่เป็นไปอย่างง่ายดาย เพียงแต่สวมท่อเข้าไปตามต้องความยาวของท่อน้ำเย็น หรือ ท่อฟรีออน และติดรอยต่อฉนวนด้วยแอร์โรซีล (กาวประเภทนีโอพรีน) ส่วนท่อที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้วใช้มีดผ่าฉนวนตามแนวยาวแล้วนำไปหุ้มท่อโลหะและใช้กาวทาติดให้แน่ตามรอยผ่าของฉนวนทั้งหมด

 

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน ท้ังท่อน้ำเย็นและน้ำร้อน

แอร์โรเฟลกซ์ ฉนวนเซลล์ปิด ใช้หุ้มท่อนำความเย็นลดการสูญเสียความเย็นและป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) ของท่อที่มีอุณหภูมิความเย็นต่ำได้ถึง -57 °C (-70 °F) และยังใช้หุ้มท่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง +125°C (+257°F) เพื่อลดการสูญเสียความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ป้องกันการแทรกซึมของความชื้น

จากลักษณะโครงสร้างเซลล์ปิด โดยมีผนังเซลล์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ และหนาจึงสามารถป้องกันการแทรกซึมผ่านของความชื้นหรือไอน้ำได้ โดยไม่ต้องทาเคลือบหรือหุ้มห่อด้วยวัสดุกันความชื้นอื่นๆ

 

ไม่เป็นเชื้อเพลิงและมีปริมาณควันน้อยเมื่อเผาไหม้

แอร์โรเฟลกซ์ มีส่วนผสมสารเคมีที่ทำให้มีคุณสมบัติไฟดับได้เอง (Self-Extinguish) ทำให้ปลอดภัยจากการก่อให้เกิดอัคคีภัย และมีปริมาณควันน้อยเมื่อถูกเผาไหม้ ทั้งนี้ยังไม่ก่อให้เกิดหยดไฟ และการลามของไฟ (Flame Spread)

 

ติดตั้งสะดวก ลดการสั่นสะเทือนและเสียงก้องในระบบท่อ

ฉนวนแอร์โรเฟลกซ์ มีความยืดหยุ่นสูงและผิวเรียบ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและทำให้ผลงานดูเรียบร้อย สวยงาม รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นตัวเก็บเสียงได้ดี ช่วยลดปัญหาการสั่นสะเทือนและลดเสียงก้องที่จะเกิดขึ้นในท่อน้ำเย็นหรือท่อน้ำร้อนได้ดีขณะใช้งาน

 

สำหรับระบบท่อน้ำร้อน

ฉนวนแอร์โรเฟลกซ์ เหมาะที่สุดสำหรับท่อน้ำร้อน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในระบบท่อน้ำร้อนของโรงพยาบาล โรงแรม อาคารที่อยู่อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบันแอร์โรเฟลกซ์ ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดเพื่อใช้หุ้มท่อน้ำร้อนภายนอกอาคารของระบบทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ เนื่องจากแอร์โรเฟลกซ์ผลิตจากโพลีเมอร์พิเศษและโครงสร้างที่เป็นเซลล์ปิด

 

คุณสมบัติ

 • ใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิสูงถึง 125°C (+257°F)
 • ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด, ก๊าซโอโซน, น้ำฝน และสภาวะอากาศอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่มากตลอดเวลา
 • มีค่าดูดซึมน้ำและค่าแทรกซึมความชื้นต่ำแม้ว่าเมื่อท่อน้ำร้อนเกิดซึมหรือรั่วก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
 • ไม่ต้องใช้วัสดุอื่นห่อหุ้มแม้ใช้หุ้มท่อภายนอกอาคาร
 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถหักงอได้ง่าย ทำให้การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว

 

สำหรับระบบท่อน้ำเย็น

ภาวะอากาศในเขตร้อนชื้น  ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของอาคารที่ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบศูนย์กลาง คือปัญหาการเกิดหยดเหงื่อรอบท่อฉนวน ซึ่งภาวะเช่นนี้ นอกจากหยดน้ำจะทำลายฝ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, พื้นทางเดินหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ เครื่องคอมเพรซเซอร์ต้องทำงานหนักตลอดเวลา เป็นเหตุให้ใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และอายุการใช้งานสั้นลง

ปัญหาเหล่านี้ ป้องกันได้โดยใช้ฉนวนแอร์โรเฟลกซ์ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นฉนวน มีคุณสมบัตินานับประการ ที่เหมาะสมเป็นพิเศษ คือ

 •  ปริมาณการดูดซึมน้ำต่ำ
 • ค่าการแทรกซึมไอน้ำต่ำมาก
 • มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K. Value๗ ต่ำ และคงที่ตลอดเวลาการใช้งาน
 • สภาพความยืดหยุ่นสูง การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว
 • ไม่เกิดควันพิษ (Non Toxicity)

 • Capture.JPG
  ฉนวนใยแก้ว (Glasswool/Fiberglass Insulation) ฉนวนใยแก้ว ผลิตขึ้นมาจากแก้ว ซึ่งเป็นวัตถุดิบภายในประเทศที่มีคุณภาพสูง แล้วลำเลียงเข้าไปในเตาหลอมที่อุณหภูมิสูงจนหลอมละลาย และถูกปั่นเ...

 • rockwool1.JPG
  ฉนวนใยหิน Rockwool ฉนวนกันความร้อน ฉนวนใยหินRockwool ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของสารพิษ และไม่ใช่แร่ใยหิน (Non Asbestos) ฉนวนใยหิน Rockwool มีทั้ง ...

 • DSCN0589 1 - Copy_page-0001.jpg
  บริษัท อาร์ที ไทย จำกัด เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี เป็นผู้ชำนาญงานติดตั้งฉนวนกันความร้อน/เก็บกักความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน, หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น, บอยเ...

 • rtthai jacket.jpg
  จำหน่ายแจ็คเก็ต (Jacket) หุ้มท่อสำเร็จรูป บริษัท อาร์ที ไทย จำกัด รับผลิต แจ็คเก็ต (Jacket)ท่อ, ข้องอ, Valve, Flange ทุกชนิด รวมถึงชนิดแผ่นสั่งทำ เช่น อลูมิเนียม (Aluminium), สแตนเ...

 • calcium-silicate-2.png
  Calcium Silicate (Board & Pipe Cover) is thermal insulation, mechanical strength, heat resistance, and water resistance, it is useful for various buildings and industrial equ...

 • machine-495376_1920.jpg
  นอกจากนี้ ทางบริษัท อาร์ที ไทย จำกัด ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ผ้าใยแก้วและเทปใยแก้ว หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ เบอร์โทร086-544-9418,091-519-4...